இஸ்ரோ திட்டம்

நாக்பூர்:ஜன. 5- இந்திய விண்வெளிஆராய்ச்சி நிறுவனம்(இஸ்ரோ) முதல்முறையாக எஸ்எஸ்எல்வி எனப்படும் சிறிய செயற்கைக் கோள்களுக்கான ராக்கெட்டை தயாரித்தது. கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 7-ம் தேதி விண்ணில் ஏவிய எஸ்எஸ்எல்வி டி-1 ராக்கெட் தோல்வியில் முடிந்தது. இந்த நிலையில், மேம்படுத்தப்பட்ட அம்சங்களுடன் சிறிய செயற்கைக் கோள்களுக்கான எஸ்எஸ்எல்வி ராக்கெட்டை அடுத்த மாதம் மீண்டும் செலுத்த இஸ்ரோ திட்டமிட்டுள்ளது.