ஏர் ரைபிள் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு வெண்கலம்

பெய்ஜிங்,செப்டம்பர். 24 – சீனாவில் நடைபெறும் 19-வது ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்தியா ஒரு மேலும் ஒரு பதக்கம் பெற்றுள்ளது. ஆசிய விளையாட்டு போட்டி 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் தனி நபர் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை ரமிதா வெண்கலம் வென்றார். ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்தியா இதுவரை 5 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது.