காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் பெங்களூரில் இன்று பிரம்மாண்ட போராட்டம்