சிறந்த நடிகர் அல்லு அர்ஜூன்; சிறந்த நடிகைகள் அலியா பட், கீர்த்தி சனோன